maanantai 29. helmikuuta 2016

01.03.2016 Alkuperäisasukkaiden rekisteröityminen


          Pohdin edellisessä kirjoituksessani suomalaisten ja suomalaisuuden alkuperää. Selväksi lienee tullut tutkimuksiin perustuva mielipiteeni siitä, että suomalaiset ovat  juuriltaan kantaeurooppalaisia, joista on paikan päällä Pohjois-Euroopassa muotoutunut suomalaisuus. Nykyinen Suomi on suomalaisten ainoa  kotimaa. Olen ylpeä suomalaisuudestani siihen kuuluvine hyvine ja huonoine puolineen. En häpeä sitä, että minussa voi olla äidin puolelta hiemen saamelaista verta. Tosin isän puolelta on varmasti perimää Pietarin alueelta. Lisäksi meissä kaikissa alkuperäisissä  eurooppalaisissa on Neandertalin ihmisen geenejä ja ominaisuuksia toisin kuin  afrikkalaisissa.
         Ohitse on aika, jolloin Euroopassa muodostettiin valtioita kansallisuuden eli kielen ja kulttuurin perusteella. Suurten monikulttuuristen valtioiden muodostuminen on uhka varsinkin Euroopan pienimmille alkuperäiskansoille. Me suomalaiset selvisimme 800-vuotisesta ruotsalaisesta hallinnosta, kun meidät irroitettiin siitä 1800-luvun alussa. Selvisimme myös venäläisestä 100-vuotisesta hallinnosta irroittaumalla siitä 1900-luvun alussa. Molemmissa tapauksissa ehkä viime hetkellä. Siirryimme parikymmentä vuotta sitten vapaaehtoisesti Euroopan Unionin hallinnon alle tietämättä etukäteen varmasti, mitä se meille suomalaisille tulevaisuudessa merkitsee. Kaikkea ei meille äänestäjille kerrottu. Useaa meistä on alkanut aidosti ja aiheellisesti pelottaa, kun rajat häviävät maiden ja maanosien väliltä.
        Saamelaiset ovat jo vuosia sitten havainneet, että vaarana on heidän täydellinen sulautumisensa heitä ympäröiviin kansoihin. He ovat alkaneet virallisesti rekisteröityä alkuperäiskansana. Tämä rekisteröityminen on Suomessakin tapahtunut valtion hallinnon suostumuksella ja taloudellisella tuella. Valitettavasti tämä rekisteröityminen on muuttunut riitaiseksi, kun siihen on tullut mukaan myös taloudellisia intressejä eikä ainoastaan saamelaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen.
          Suomenruotsalaiset rekisteröidään valtiovallan aivan erityisessä suojelussa. Ei missään maassa liene näin  pienellä siirtolaisvähemmistölle niin suuri kulttuurillinen, taloudellinen ja poliittinen vaikutusvalta kuin Suomen tasavallassa. En ole vihamielinen Ruotsin kuningaskunnalle tai ruotsinkielisille. Asuin Ruotsissa kaksi vuotta sotalapsena ja palasin Suomeen täysin ruotsinkielisenä. Nämä kaksi vuotta olivat elämässäni ehkä parhaita vuosia. Ruotsin Mamma ja Pappa olivat ihania ihmisiä. Kiitollisuus heitä kohtaan säilyy aina mielessäni.
        Suomen Romaniheimo on myös rekisteröitynyt jo vuosia sitten. Ilman valtion hallinnon taloudellista tukea ei romaniyhdistys saavuta romanikulttuurin vaalimisessa merkittäviä tuloksia. Mielestäni heitä voidaan tukea , vaikka romaneja ei voida pitää Suomen alkuperäisinä asukkaina.
        On täysin käsittämätöntä, että perinteisesti Euroopan kaikkein "kristillisimpiin" valtioihin kuuluvaan Suomeen on alkanut Euroopan ulkopuolelta tulleista maahanmuuttajista muodostua ja rekisteröityä vieras, väkivaltainen ja  riitaisa uskonnollinen yhteisö. Tämäkin tapahtuu valtion hallinnon hyväksynnällä ja tuella. Luuleeko hallinto todellakin, että saa tämän yhteisön  hallintaansa tukemalla sitä.
        Olen katsonut aiheelliseksi  perustaa Suomalais-Karjalaisen Vapaavaltion ja toivon sille kannatusta ja merkitystä aatteellisena yhdyssiteenä. Suomalaisten asemaa on vahvistettava Suomessa maan  alkuperäiskansana  suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi.
          Pentti Tourula
         
         
         

sunnuntai 28. helmikuuta 2016

29.02.2016 Suomalaisten ja saamelaisten alkuperä

          Kerron tällä sivustolla mielipiteeni asioista ja tapahtumista, jotka liittyvät suomalaisten menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Henkilötietoni ja elämäni esittelen avoimesti  kotisivuillani. Näiden tietojen perusteella voi jokainen päättää suhtautumisestaan perustamaani Suomalais-Karjalaiseen Vapaavaltioon.
          Uskon tiedemiesten ja tutkijoiden käsityksiä siitä, että nykyinen Suomi asutettiin sitä mukaa kuin  maa paljastui jääkauden jälkeen. Suomalaisten esi-isät  olivat Kanta-Eurooppalaisia metsästäjiä  (kalastajia?), joita muutti Suomeen nykyisten  Pohjois-Saksan, Puolan,Balttian ja Venäjän alueilta. Tällainen asutustoiminta  kesti  mannerjäätikön  sulamisesta  lähtien tuhansia vuosia. Erikoista  on se,  että suomenkieli  vaikuttaa olevan kotoisin itä-kaakosta päin. Mahdollista on myös, että suomenkieli on jäänne kielistä, joita  puhuttiin  laajalti   Euroopassa ennen  kuin myöhäisemmät  indoeurooppalaiset kielet syrjäyttivät ne. Ruotsinkielestä nykyisen Suomen alueella voidaan todeta, että  ruotsinkieli perustuu  siirtolaisuuteen, joka tapahtui Suomen rannikkoalueille vain muutama sata vuotta sitten.
          Saamelaisia  voidaan pitää myös  aidosti  Suomen alkuperäisinä  asukkaina.  Heidän  nykyinen "kotimaansa" on  paljon laajempi kuin Suomen Lappi. Saamenmaa ulottuu Kuolan niemimaalta aina Keski-Skandinaaviaan.  Heidän   kulttuuriinsa kuulunut yhteinen maanomistus, paimentolaiselämä, alueen laajuus ja kielelliset erot estivät vahvojen yhteiskunnallisten rakenteiden kehittymisen. Olen mielessäni  usein  pohtinut, milloin  ja mistä ensimmäiset ihmiset tulivat "Saamenmaalle"? Milloin paljastui Skandinaviaa ja Suomea peittävän mannerjäätikön pohjoisreunalla Jäämeren rannalla  sulaa maata asuttavaksi?  Noin 10  000 vuotta sitten ilmaston lämmetessä lienee jo ollut mahdollista kiertää mannerjäätikön ympäri maitse ja meritse.  Kiersivätkö ensimmäiset ihmiset  Skotlannista pitkin Norjan rannikkoa aina Ruijaan  asti, vai  tulivatko  ihmiset  idästä. Ovatko nykyiset saamelaiset alkuperäisten asukkaiden jälkeläisiä?  Muuttoliikettä  on  joka  tapauksessa  ollut  tuhansia vuosia.  Ulottuivatko "saamelaisten retket"  pohjoisesta  päin  aina  Suomen ydinalueille? Suomalaisten, skandinaavien ja saamelaisten välillä on aina tapahtunut sekoittumista raja-alueilla.Tosin yhä edelleen on todettavissa huomattava geneettinen eroavaisuus suomalaisten ja saamelaisten välillä, vaikka he ovat ulkonaisesti  lähes samanlaisia. Yhteisiä juuria lienee haettava 20 000 vuoden takaa.
          Lapissa "lantalaiseen" virkamiesperheeseen syntyneenä ja Lapissa opettajana toimineena olen aina   suhtautunut  asiallisesti  saamelaisiin. Olen tuntenut   olevani vähän niin kuin vieraalla maalla, vaikkakin olen aina ollut osa enemmistöä. Muoniossa tunsin asuvani Suomessa, mutta Inarissa koin olevani enemmän "vieras". Hämmentävää oli, että Ivalossa oppilaani Aslak Magga oli sinisilmäinen ja vaaleatukkainen olemukseltaan  tyypillinen suomalaispoika. Biologian ja maantiedon opettajana en ole  kokenut  kuitenkaan  olleeni  uhka  alkuperäiselle  kulttuurille. Toivon  saamelaisille vähemmän riitelyä  ja  enemmän  kansallista  yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Myönnän, että niin skandinaavien, suomalaisten kuin venäläistenkin taholta on ollut sortoa  tätä Euroopan ehkä rauhanomaisinta alkuperäiskansaa kohtaan. Heitä pitää tukea alkueräiskansana, mutta samalla pitää ymmärtää pohjoiseen juurtuneiden suomalaisten uudisasukkaiden kotiseutukiintymystä.
Pentti Tourula